CD

CD’en har vi kjent lenge – og uansett, at den er et medie i livets høst, truet av digital nedlasting, så er CD’en stadig den mest utbredte medieplattform verden over. Det er stadig masser av målgrupper som ikke er med på nedlastingsbølgen og som trolig vil se etter CD’er i flere år. Dermed er CD’en en inntektskilde som du bestemt ikke skal pensjonere.

Du kommer ikke utenom Dicentia

Og når det gjelder produksjon av CD’er kommer du ikke bort fra at Dicentia er størst i Norden. Vi har erfaring som få, og utstyr som gir enhver CD-produksjon de beste vilkår. Uansett hvor lite eller stort opplag, kan vi gi din CD liv og kvalitet.