FTP

Før overføring

Materiellet skal pakkes/Zippes (filnavn.zip eller filnavn.sit).
Navngi din fil/mappe med katalognummer eller en tittel, avtalt med din kontaktperson.

Overføring

Har du ikke et FTP program, så bruk Firefox for å overføre filer.(se PDF på linken for veiledning).
HOW_TO_FTP.PDF

Annet

Det finnes flere forskjellige gratis FTP programmer på nettet (f.eks FileZilla).
Det kan oppstå problemer med å laste opp/ned pga. brannmur eller andre begrensninger – spør din systemansvarlige.

Etter overføring

Send en mail til din kontaktperson når filene er ferdig overført.

FTP-adresse:

ftp.dicentia.no

user: grafikk
password: kd9tg64