DVD

Fra Nordens ledende DVD-produsent får du alt fra store opplag med hurtig levering til mindre opplag fra dag-til-dag. Vi både produserer og kopierer alt etter hvor mange du skal bruke og hva formålet er.

Vi gjør vårt beste for at din filmutgivelse blir en suksess

I dag er «time-to-market» avgjørende for at du skal få en effektiv og suksessrik filmutgivelse. Her hjelper vårt All Inclusive deg med alle ledd i prosessen fra planlegging av medieplattformer, grafisk design, postproduction, authoring og digitalisering til å produsere den fysiske DVD, legge den på lager og distribusjon. Ved at du får hele verdikjeden hos oss, sparer du både tid og penger på veien fra film til forbruker.

DVD lever også de neste 15 år

DVD er stadig verdens mest utbredte fysiske medieplattform og inntektskilde for distribusjon og avkastning på film og filmrettigheter. Selvom DVD-mediet er truet av sin fremtidige avløser, Blu-ray, og den stigende tendens til nedlasting av film, digital filmdistribusjon og Video On Demand, spår direktøren for USA’s største VOD og videoutleiingsfirma, Netflix, at DVD’en vil være levedyktig helt frem til 2030.