FTP

Før overføring

Filene skal pakkes/zippes (filnavn.zip).
Navngi din fil/mappe med katalognummer eller en tittel, avtalt med din kontaktperson.

Overføring

Har du ikke et FTP program, så finnes flere forskjellige gratis FTP programmer på nettet (f.eks FileZilla).
Det kan oppstå problemer med å laste opp/ned pga. brannmur eller andre begrensninger – spør din systemansvarlige.

Etter overføring

Send en mail til din kontaktperson når filene er ferdig overført.

FTP-adresse:

ftp.dicentia.no

user: grafikk
password: kd9tg64