Interaktive utgivelser

Du vil jo gjerne ha feedback – vi du ikke? Vite at budskapet er nådd frem og kanskje også gjøre et tilleggssalg eller få en ny abonnent. Spennende leseropplevelse via musikk og video gir gjenbruk. Vi utvikler digitale publikasjoner der leseren kan respondere på annonsen, artikkelen eller tegne seg for et nytt abonnement med ett enkelt tastetrykk. Det er kanskje en markedsføringsApp du trenger?