Dicentia er bindeleddet mellom produsent og forbrukere av digitale medier

Dicentia er en full-service cross-media virksomhet, som hjelper filmselskaper, plateselskaper, forlag og andre rettighetsinnehavere med å maksimere verdien av deres innhold. Vi arbeider med fysisk produksjon av film, musikk, software, spill og lydbøker, og løser alle oppgaver i verdikjeden fra innhold til marked.

I samarbeid med verdensledende Sony DADC, er vi en full-service partner i produktutvikling og produksjon, både fysisk og gjennom løsninger på internett, smarttelefoner og nettbrett.Vi arbeider på tvers av fysiske og digitale medieplatformer og hjelper våre kunder med å kapitalisere på deres innhold gjennom produksjon, replikasjon, promotion, distribusjon og salg av DVD, Blu-ray, CD, CD-ROM, Vinyl, Mobile, Online og Merchandise. Vi sørger for at produksjonen skinner, at den oppfyller alle tekniske standarder og at den når frem i alle kanaler, hos publikum og folk som er viktige for deg. Vårt komplette utvalg av tjenester gir deg muligheten til raskt å bringe nye produkter til markedet, et ettertraktet konkurransefortrinn i et marked med høy omløpshastighet.